Business rozjezdy

Podnikání a rozvoj kariéry je o kontaktech. Pokud chcete zažít nekonkurenční prostředí, vytvářet obchodní vztahy, které přinesou nové zákazníky a podporu vašim klientům, přidejte se k některé z našich akcí v rámci Business rozjezdů. Stanete se tak součástí skupiny lidí, která si vzájemně předá své zkušenosti.

Na kterých akcích se můžete potkávat a poznávat?


    Jak být úspěšný při NETWORKINGU - přečtěte si naše tipy:
  • Nedívejte se na své kolegy na setkání jako na potenciální zákazníky, kteří si od vás něco koupí. Chtějte víc. Dívejte se na ně jako na spolupracovníky, kteří vás mohou posunout dál, mohou doporučit vaše služby do svého okruhu kontaktů, kterým vy nedisponujete. Informujte je o tom, jak vaše firma pracuje a zjistěte co nejvíc na oplátku od nich. Najděte a budujte s každým členem klubu spolupráci, která může být vzájemným přínosem.
  • Buďte trpěliví. Rozjezd není o rychlém zisku, ale o budování kvalitních a dlouhodobých obchodních vztahů. Bude trvat několik měsíců, než se podaří vybudovat kvalitní obchodní vztah založený na důvěře.
  • Snažte se pravidelně organizovat se svými kolegy osobní schůzky. Na širším setkání není prostor pro superdlouhou konverzaci. Pouze pokud se vzájemně navštívíte, můžete se více seznámit a zjistit, jak můžete být jeden druhému přínosem.