O nás‎ > ‎

Projekty


Pohyb pro radost

přidáno: 6. 9. 2019 22:30, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 6. 9. 2019 22:31 ]

Na nákup cvičebních pomůcek pro děti v dětské skupině Naše školička přispělo Statutární město Havířov v roce 2019 částkou 10 000,-.  Základní vybavení typu lavička s kladinou, švédské bedny, balanční kameny atp. se mohou různě kombinovat a využívat ke hrám, pro rehabilitaci, gymnastiku, koordinaci pohybu, rovnováhu a celkově k budování větší sebejistoty dětí. Velmi si vážíme této podpory a děkujeme!


Havířov

Stavebnice a hry pro děti

přidáno: 31. 7. 2018 23:26, autor: Naše místo z. s.

Na nákup stavebnic a her pro děti v dětské skupině Naše školička přispělo Statutární město Havířov v roce 2018 částkou 10 000,-. Tyto pomůcky a hry slouží zejména k rozvoji jemné motoriky, logického myšlení, předmatematické představy, fantazie, samostatnosti a třeba i orientace v prostoru. Doplnili jsme tak vybavení naší dětské skupiny a stojíme si za velmi vysokým standardem péče o děti. Velmi si vážíme této podpory a děkujeme!
Pomůcky pro děti

přidáno: 26. 7. 2017 9:59, autor: Naše místo z. s.   [ aktualizováno 26. 7. 2017 9:59 ]

Na nákup pomůcek pro děti v dětské skupině Naše školička přispělo Statutární město Havířov v roce 2017 částkou 18 500,-. Tyto pomůcky a hry slouží zejména k rozvoji jemné motoriky, logického myšlení, předmatematické představy, fantazie, samostatnosti a třeba i orientace v prostoru. Doplnili jsme tak vybavení naší dětské skupiny a stojíme si za velmi vysokým standardem péče o děti. Velmi si vážíme této podpory a děkujeme!


Statutární město Havířov

Provoz rodinného centra 2016

přidáno: 9. 8. 2016 2:29, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 9. 8. 2016 2:30 ]

Na provoz rodinného centra v roce 2016 jsme získali dotaci ve výši 40 tisíc od Statutárního města Havířova. Prostředky budou použity na částečnou úhradu nájmu, nákup výtv. potřeb a pomůcek na kurzy pro děti a obnovu vybavení našich prostor. Zejména je naším cílem ekologizace provozu, vybavíme tedy baterie tzv. perlátory, spořiči vody, vyměníme staré zářivky ve vstupní chodbě a rádi bychom i pro zvýšení vaší bezpečnosti nainstalovali venkovní osvětlení s čidlem pohybu. Za štědrý příspěvek na náš provoz děkujeme!Havířov

Podpora rodičů v Havířově

přidáno: 9. 8. 2016 2:22, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 9. 8. 2016 2:25 ]

Dne 1. 4. 2016 byl zahájen projekt Podpora rodičů v Havířově, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001927, financovaný z prostředků EU. V rámci tohoto projektu proběhlo vybudování zařízení péče o děti v dětské skupině a je dotován provoz registrované dětské skupiny Naše školička. Více o dětské skupině najdete na našich webových stránkách nase-skolicka.cz.


OPZ

Semínkovna Havířov

přidáno: 6. 8. 2016 11:11, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 6. 8. 2016 11:12 ]

Dne 2. 12. 2015 jsme zahájili provoz havířovské semínkovny. Najdete ji v prostorách Eko koutku Městské knihovny Havířov, pobočky na ul. J. Seiferta. Děkujeme kolektivu knihovny za možnost umístění a výbornou spolupráci!

Provoz rodinného centra 2015

přidáno: 1. 2. 2016 6:49, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 1. 2. 2016 6:50 ]

Na uhrazení části nákladů spojených s provozem rodinného centra v roce 2015 byly použity dotace z rozpočtu Statutárního města Havířova ve výši 10 tisíc korun. Z této částky byl nakoupen materiál na tvoření pro děti (Veselá hernička) a uhrazeny náklady na výmalbu a pořízení nového koberce v učebně. I díky tomuto příspěvku se vám u nás líbí čím dál více. Děkujeme zástupcům Statutárního města Havířova!

Logo Havířov

Duben - měsíc ekologie

přidáno: 1. 2. 2016 6:45, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 1. 2. 2016 6:45 ]

Tento projekt byl věnován ekologické výchově napříč věkovými skupinami. Díky podpoře firmy HTS a.s. proběhlo v průběhu roku 2015 několik akcí, např. třídění odpadu pro nejmenší, výroba eko přáníčka pro maminky, přednášky o použití přírodních prostředků v domácnosti, snižování vzniku odpadu a další. Z částky 10 tisíc byl pořízen materiál a drobné občerstvení na akce a uhrazeno školení lektorky EVVO. Za podporu děkujeme!

Logo HTS

Cvičení a kreativní programy pro děti

přidáno: 26. 3. 2015 9:27, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 26. 3. 2015 9:28 ]

Díky podpoře Nadace OKD a jejímu programu Srdcovka můžeme nakoupit cvičební pomůcky na programy pro děti, které jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí: psychomotorika, kreativita, pohyb, vyjadřování, socializace atd. Vše probíhá pod vedením kvalifikované lektorky Michaely Tvardkové. Příspěvek na nákup pomůcek je ve výši 10 tisíc. Děkujeme!Podpora Nadace OKD - Srdcovka


Podpora zaměstnanosti žen jako znevýhodněné skupiny

přidáno: 26. 10. 2014 11:09, autor: Zuzana Tamang Pučoková   [ aktualizováno 26. 3. 2015 9:31 ]

Projekt "Podpora zaměstnanosti žen jako znevýhodněné skupiny" probíhal v roce 2014 a byl podpořen  Nadací ČEZ (pod evidenčním číslem SME 23_14) prostředky ve výši 60 000,- V rámci tohoto projektu byly realizovány dva personální kurzy - Jak si rozjet vlastní podnikání a Jak si najít práci. Oba kurzy byly primárně určeny ženám, hlavně s malými dětmi - pro ty bylo zajištěno hlídání přímo v místě konání kurzu.

Účastníci kurzu pro začínající podnikatele absolvovali 8 lekcí, které je provedly základy podnikání - od založení živnosti a daňových povinností přes vymyšlení toho správného nápadu až po tvorbu vlastních webových stránek. Jako bonus pak pro tvořivější z nich uspořádalo centrum Kreativní jarmark, na kterém mohli získat své první zákazníky, ukázat produkty, které tvoří či ověit svůj nápad v praxi. Víc než 3/4 účastníků tvořily ženy, převážně na mateřské či rodičovské dovolené nebo v evidenci Úřadu práce. 

Zájemce o práci se ve 4 lekcích teoreticky i prakticky připravovali na část 5. - simulaci výběrového řízení. Odborníci z oblasti personalistiky jim ukázali, jak napsat životopis, kde hledat nabídky práce atd. Zároveň jim dali velmi cennou zpětnou vazbu z praktického tréninku pohovoru. Zde bylo dosaženo dokonce 100 % účastnic.

Z finančních prostředků byli hrazeni nejen lektoři, hlídání dětí a materiál na kurzy, ale byla zakoupena i televize, která bude v Centru sloužit pro další vzdělávání. 

1-10 of 10