Prázdninový předškolák

Máte se zápisu do ZŠ zpětnou vazbu, že je ještě potřeba trochu “potrénovat”, aby bylo dítě v plné školní zralosti? Nebo cítíte potřebu si s dítětem i o prázdninách trochu pohrát a zopakovat vše pro hladký vstup do školy?


Nabízíme celkem 4 setkání, na kterých vám budou k dispozici stanoviště s různými pomůckami a aktivitami na dané téma. Můžete si vyzkoušet pomůcky inspirované Montessori, přípravu na Hejného matematiku i mnoho dalšího. Vším vás provedou zkušení lektoři.


Témata a termíny:

13. 7. v 17:00 hodin

Jemná motorika a úchop - ukážeme si pomůcky pro trénink motoriky, můžete si vyzkoušet různá psací náčiní, uvolňovací cviky pro ruce a mnoho dalšího


21. 7. v 17:00 hodin

Předčíselné představy (matematika) - podíváme se na vztahy jako menší / větší, před / za, základní počítání a vztahy (přidám, uberu, rozdělím,...)


9. 8. v 17 hodin

Jazykové dovednosti (čeština) - pochopení přečteného textu, základní znalost písmen (povědomí o tom, co takové písmeno je), slabiky a náslech dlouhých/krátkých hlásek


18. 8. v 17 hodin

Trénink soustředění a pozornosti - paměťové hry, relaxační techniky, poznávání barev a tvarů


Každý blok je v rozsahu zhruba 1,5 hodiny - záleží na počtu účastníků - cílem je, abyste si mohli vyzkoušet všechna stanoviště, o která budete mít zájem.


Cena: 250,- za jedno téma, 900,- na všechny 4 termíny, platba předem a místo máte rezervováno po zaplacení (platební údaje vám zašleme ve zprávě na FB po přihlášení k události)