Na těchto stránkách spolku Naše místo z. s. najdete informace o našich projektech, provozovaných centrech i dalších aktivitách.