Partneři

2023

Na provoz spolku přispělo v roce 2023 Statutární město Havířov částkou 25 000,-

Srdečně děkujeme!

Upozornění: Dotace získané na provoz dětské skupiny (DS Naše školička) a mateřské školy (MŠ Kolmá) jsou uvedené na stránkách daných center dle pravidel publicity jednotlivých projektů.