Pohyb pro radost

Datum přidání: Sep 07, 2019 5:30:38 AM

Na nákup cvičebních pomůcek pro děti v dětské skupině Naše školička přispělo Statutární město Havířov v roce 2019 částkou 10 000,-. Základní vybavení typu lavička s kladinou, švédské bedny, balanční kameny atp. se mohou různě kombinovat a využívat ke hrám, pro rehabilitaci, gymnastiku, koordinaci pohybu, rovnováhu a celkově k budování větší sebejistoty dětí. Velmi si vážíme této podpory a děkujeme!