Duben - měsíc ekologie

Datum přidání: Feb 01, 2016 2:45:1 PM

Tento projekt byl věnován ekologické výchově napříč věkovými skupinami. Díky podpoře firmy HTS a.s. proběhlo v průběhu roku 2015 několik akcí, např. třídění odpadu pro nejmenší, výroba eko přáníčka pro maminky, přednášky o použití přírodních prostředků v domácnosti, snižování vzniku odpadu a další. Z částky 10 tisíc byl pořízen materiál a drobné občerstvení na akce a uhrazeno školení lektorky EVVO. Za podporu děkujeme!