Podpora rodičů v Havířově

Datum přidání: Aug 09, 2016 9:22:15 AM

Dne 1. 4. 2016 byl zahájen projekt Podpora rodičů v Havířově, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001927, financovaný z prostředků EU. V rámci tohoto projektu proběhlo vybudování zařízení péče o děti v dětské skupině a je dotován provoz registrované dětské skupiny Naše školička. Více o dětské skupině najdete na našich webových stránkách nase-skolicka.cz.