Podpora zaměstnanosti žen jako znevýhodněné skupiny

Datum přidání: Oct 26, 2014 6:9:51 PM

Projekt "Podpora zaměstnanosti žen jako znevýhodněné skupiny" probíhal v roce 2014 a byl podpořen Nadací ČEZ (pod evidenčním číslem SME 23_14) prostředky ve výši 60 000,- V rámci tohoto projektu byly realizovány dva personální kurzy - Jak si rozjet vlastní podnikání a Jak si najít práci. Oba kurzy byly primárně určeny ženám, hlavně s malými dětmi - pro ty bylo zajištěno hlídání přímo v místě konání kurzu.

Účastníci kurzu pro začínající podnikatele absolvovali 8 lekcí, které je provedly základy podnikání - od založení živnosti a daňových povinností přes vymyšlení toho správného nápadu až po tvorbu vlastních webových stránek. Jako bonus pak pro tvořivější z nich uspořádalo centrum Kreativní jarmark, na kterém mohli získat své první zákazníky, ukázat produkty, které tvoří či ověit svůj nápad v praxi. Víc než 3/4 účastníků tvořily ženy, převážně na mateřské či rodičovské dovolené nebo v evidenci Úřadu práce.

Zájemce o práci se ve 4 lekcích teoreticky i prakticky připravovali na část 5. - simulaci výběrového řízení. Odborníci z oblasti personalistiky jim ukázali, jak napsat životopis, kde hledat nabídky práce atd. Zároveň jim dali velmi cennou zpětnou vazbu z praktického tréninku pohovoru. Zde bylo dosaženo dokonce 100 % účastnic.

Z finančních prostředků byli hrazeni nejen lektoři, hlídání dětí a materiál na kurzy, ale byla zakoupena i televize, která bude v Centru sloužit pro další vzdělávání.