Provoz rodinného centra 2015

Datum přidání: Feb 01, 2016 2:49:57 PM

Na uhrazení části nákladů spojených s provozem rodinného centra v roce 2015 byly použity dotace z rozpočtu Statutárního města Havířova ve výši 10 tisíc korun. Z této částky byl nakoupen materiál na tvoření pro děti (Veselá hernička) a uhrazeny náklady na výmalbu a pořízení nového koberce v učebně. I díky tomuto příspěvku se vám u nás líbí čím dál více. Děkujeme zástupcům Statutárního města Havířova!